Naar de inhoud

Over het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector

Het Fonds Sociale Maribel is opgericht om nieuwe arbeidsplaatsen in de openbare non-profitsector te financieren. Het Fonds is bevoegd voor alle werkgevers van de overheidssector en is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) Nieuw venster .

De Sociale Maribel

De Sociale Maribel is een regeling die tewerkstelling in de non-profit bevordert. Ze biedt provinciale en plaatselijke besturen en andere werkgevers uit de openbare sector financiële steun om extra personeel aan te werven in:

  • de gezondheidszorg
  • de maatschappelijke dienstverlening
  • de cultuur

De subsidies worden toegekend door het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector.

Alle informatie over het Fonds Nieuw venster

Opleidingen tot zorgkundige of verpleegkundige

Omdat er een tekort is aan zorgkundigen en verpleegkundigen, neemt het Fonds Sociale Maribel een aantal bijzondere bijscholings- en omscholingsinitiatieven. De opleidingsprojecten van het Fonds scheppen ideale omstandigheden voor werknemers om zich om te scholen of bij te scholen, en werkgevers krijgen personeelskosten als gevolg van de opleidingen terugbetaald.

Meer over het Fonds Sociale Maribel

Lees meer over het Fonds in de Administratieve Instructies RSZ:

Terug naar boven